Yellow Mountain

Yellow Mountain

21 April 2015

Hiking through Yellow Mountain, I felt like I was wandering through a different world. Yellow Mountain is awesome!

20140422-172752.jpg